Oferta

Archiwizacja dokumentów:

 • porządkowanie dokumentów kategorii A i B zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • wydzielenie do zniszczenia dokumentacji, której czas przechowywania już minął
 • sporządzanie ewidencji w formie papierowej i elektronicznej
 • zapakowanie dokumentów w specjalne pudła archiwizacyjne

Niszczenie dokumentów:

 • zapakowanie i zaplombowanie worków polipropylenowych
 • sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego
 • transport
 • zniszczenie w niszczarce przemysłowej
 • wystawienie certyfikatu zniszczenia

Usługi dodatkowe:

 • organizacja archiwów zakładowych (składnicy akt),
 • przygotowanie normatywów kancelaryjno-archiwalnych
 • nadzór nad archiwami zakładowymi