Archiwizacja dokumentów

Bardzo często dokumenty w firmie przechowywane są nieuporządkowane, w nieopisanych teczkach czy segregatorach, bez jakiegokolwiek spisu
czy ewidencji, co najczęściej uniemożliwia szybkie odnalezienie potrzebnego w danej chwili dokumentu.

Przeprowadzenie przez nasza firmę prac porządkowych ma na celu:
• zapewnienie Państwa firmie dostępności do akt,
• ochronę dokumentacji przed utratą i zniszczeniem,
• prawidłowe brakowanie dokumentacji, której okres przechowywania już minął.

Usługa archiwizacji dokumentów obejmuje:
• porządkowanie dokumentów kategorii A i B zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• wydzielenie dokumentacji przeterminowanej do zniszczenia,
• sporządzanie ewidencji w formie papierowej i elektronicznej,
• zapakowanie dokumentów w specjalne pudła archiwizacyjne.